TESTIMONIALS

Graag wil ek van die geleentheid gebruik maak om julle te bedank vir die ongelooflik suksesvolle veiling wat ons gister gehad het by julle perseel.

Dit was werklik n plesier om met julle besigheid te doen. Julle professionele benadering voor die veiling, die afhaal en vervoer van die toerusting na julle perseel sowel as die voorbereiding wat julle gedoen het om te sorg dat die artikels skoon en netjies ten toon gestel word was verblydend.

Ek glo dat die finale uitslae van n suksesvolle veiling selfs vir julle verras het! Die pryse wat die artikels behaal het was ver bo verwagting.

Ek waardeer julle insette en glo dat almal wat met julle sake doen, verseker en gerus kan wees aangesien julle jul besigheid op etiese beginsels vestig en die belange van koper en verkoper op die hart dra.

Nogmaals baie dankie.

Vriendelike groete,

Phillip Human
F.M.A.S.N (NSP)

Phillip Human, F.M.A.S.N (NSP)
Baie dankie vir al jou moeite hierin.
1. Geopen in Desember 1994, dus 21 jaar !!!
2. Nuwe, gemoderniseerde vulstasies met unieke uitlegte en asemrowende uitsig op die Bolandse berge.
Ek heg ‘n skrywe aan wat julle kan gebruik met ‘n kunstenaarsvoorstelling van die nuwe fasiliteite. Nogmaals dankie
Marietjie
Ek wil namens my man en myself die diens van Chris Baard en sy span aan prys.

U professionele aandag gedurende ons traumatiese ervaring was uiters mooi. U het altyd die belange van u klient in gedagte gehou. Baie dankie vir die vinnige wyse waarmee u die transaksie hanteer het.

Ons sal u diens aan almal bekend maak.

Nogmaals dankie

MARIETA STRYDOM-NAUDE, TOOL SHOP
I would like to take this opportunity to thank you for the incredibly successful auction we had at your site yesterday.

It was truly a pleasure to do business with you. Your professional approach to the auction, the collection and transportation of the equipment to your site as well as the preparation that you have done to ensure that the items are clean and neatly showcased was encouraging.

The prices that the articles achieved was far above expectations.

I appreciate your input and believe that all who do business with you can be assured and reassured as you establish your business on ethical principles and the interests of buyer and seller at heart.

Thank you once again.

PHILLIP HUMAN, 100 SEATER RESTAURANT

See our current and past auctions.